Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
Howeko 9:00 am
Howeko
May 1 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Groep 2 6:00 pm
Groep 2
May 1 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Figuren 6:45 pm
Figuren
May 1 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
Groep 1 7:45 pm
Groep 1
May 1 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
2
Technisch 6:00 pm
Technisch
May 2 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
TTV21 6:45 pm
TTV21
May 2 @ 6:45 pm – 10:00 pm
 
3
Groep 9 3:45 pm
Groep 9
May 3 @ 3:45 pm – 4:30 pm
 
Groep 8 4:30 pm
Groep 8
May 3 @ 4:30 pm – 5:15 pm
 
Groep 7 5:15 pm
Groep 7
May 3 @ 5:15 pm – 6:00 pm
 
Groep 4 6:00 pm
Groep 4
May 3 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
NK groepen 7:00 pm
NK groepen
May 3 @ 7:00 pm – 10:00 pm
 
4
Groep 2 9:00 am
Groep 2
May 4 @ 9:00 am – 9:45 am
 
Figuren 9:45 am
Figuren
May 4 @ 9:45 am – 10:45 am
 
Groep 3 10:45 am
Groep 3
May 4 @ 10:45 am – 11:30 am
 
Groep 1 11:30 am
Groep 1
May 4 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
Groep 6 12:30 pm
Groep 6
May 4 @ 12:30 pm – 1:15 pm
 
Danstraining 12:45 pm
Danstraining
May 4 @ 12:45 pm – 3:00 pm
 
Skateswing 3:00 pm
Skateswing
May 4 @ 3:00 pm – 11:00 pm
 
5
6
Badminton 9:00 am
Badminton
May 6 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Dans E 4:45 pm
Dans E
May 6 @ 4:45 pm – 5:30 pm
 
Dans D 5:30 pm
Dans D
May 6 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Dans C 6:15 pm
Dans C
May 6 @ 6:15 pm – 7:00 pm
 
TTV21 7:00 pm
TTV21
May 6 @ 7:00 pm – 10:00 pm
 
7
TCS Mini’s 4:15 pm
TCS Mini’s
May 7 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
TCS Junioren 5:15 pm
TCS Junioren
May 7 @ 5:15 pm – 6:15 pm
 
NK groepen 6:30 pm
NK groepen
May 7 @ 6:30 pm – 10:00 pm
 
8
Howeko 9:00 am
Howeko
May 8 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Extra training zomershow (Femke) 3:00 pm
Extra training zomershow (Femke)
May 8 @ 3:00 pm – 4:00 pm
 
Groep 2 6:00 pm
Groep 2
May 8 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Figuren 6:45 pm
Figuren
May 8 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
Groep 1 7:45 pm
Groep 1
May 8 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
9
Technisch 6:00 pm
Technisch
May 9 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
TTV21 6:45 pm
TTV21
May 9 @ 6:45 pm – 10:00 pm
 
10
Groep 9 3:45 pm
Groep 9
May 10 @ 3:45 pm – 4:30 pm
 
Groep 8 4:30 pm
Groep 8
May 10 @ 4:30 pm – 5:15 pm
 
Groep 7 5:15 pm
Groep 7
May 10 @ 5:15 pm – 6:00 pm
 
Groep 4 6:00 pm
Groep 4
May 10 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
NK groepen 7:00 pm
NK groepen
May 10 @ 7:00 pm – 10:00 pm
 
11
Groep 2 9:00 am
Groep 2
May 11 @ 9:00 am – 9:45 am
 
Figuren 9:45 am
Figuren
May 11 @ 9:45 am – 10:45 am
 
Groep 3 10:45 am
Groep 3
May 11 @ 10:45 am – 11:30 am
 
Groep 1 11:30 am
Groep 1
May 11 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
Groep 6 12:30 pm
Groep 6
May 11 @ 12:30 pm – 1:15 pm
 
Danstraining 12:45 pm
Danstraining
May 11 @ 12:45 pm – 3:00 pm
 
Tck training 5:30 pm
Tck training
May 11 @ 5:30 pm – 9:30 pm
 
13
Badminton 9:00 am
Badminton
May 13 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Dans E 4:45 pm
Dans E
May 13 @ 4:45 pm – 5:30 pm
 
Dans D 5:30 pm
Dans D
May 13 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Dans C 6:15 pm
Dans C
May 13 @ 6:15 pm – 7:00 pm
 
TTV21 7:00 pm
TTV21
May 13 @ 7:00 pm – 10:00 pm
 
14
TCS Mini’s 4:15 pm
TCS Mini’s
May 14 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
TCS Junioren 5:15 pm
TCS Junioren
May 14 @ 5:15 pm – 6:15 pm
 
NK groepen 6:30 pm
NK groepen
May 14 @ 6:30 pm – 10:00 pm
 
15
Howeko 9:00 am
Howeko
May 15 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Extra training zomershow (Femke) 4:00 pm
Extra training zomershow (Femke)
May 15 @ 4:00 pm – 6:00 pm
 
Groep 2 6:00 pm
Groep 2
May 15 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Figuren 6:45 pm
Figuren
May 15 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
Groep 1 7:45 pm
Groep 1
May 15 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
16
Technisch 6:00 pm
Technisch
May 16 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
TTV21 6:45 pm
TTV21
May 16 @ 6:45 pm – 10:00 pm
 
17
Groep 9 3:45 pm
Groep 9
May 17 @ 3:45 pm – 4:30 pm
 
Groep 8 4:30 pm
Groep 8
May 17 @ 4:30 pm – 5:15 pm
 
Groep 7 5:15 pm
Groep 7
May 17 @ 5:15 pm – 6:00 pm
 
Groep 4 6:00 pm
Groep 4
May 17 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
NK groepen 7:00 pm
NK groepen
May 17 @ 7:00 pm – 10:00 pm
 
18
Groep 2 9:00 am
Groep 2
May 18 @ 9:00 am – 9:45 am
 
Figuren 9:45 am
Figuren
May 18 @ 9:45 am – 10:45 am
 
Groep 3 10:45 am
Groep 3
May 18 @ 10:45 am – 11:30 am
 
Groep 1 11:30 am
Groep 1
May 18 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
Groep 6 12:30 pm
Groep 6
May 18 @ 12:30 pm – 1:15 pm
 
Danstraining 12:45 pm
Danstraining
May 18 @ 12:45 pm – 3:00 pm
 
20
Badminton 9:00 am
Badminton
May 20 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Dans E 4:45 pm
Dans E
May 20 @ 4:45 pm – 5:30 pm
 
Dans D 5:30 pm
Dans D
May 20 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Dans C 6:15 pm
Dans C
May 20 @ 6:15 pm – 7:00 pm
 
TTV21 7:00 pm
TTV21
May 20 @ 7:00 pm – 10:00 pm
 
21
TCS Mini’s 4:15 pm
TCS Mini’s
May 21 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
TCS Junioren 5:15 pm
TCS Junioren
May 21 @ 5:15 pm – 6:15 pm
 
NK groepen 6:30 pm
NK groepen
May 21 @ 6:30 pm – 10:00 pm
 
22
Howeko 9:00 am
Howeko
May 22 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Groep 2 6:00 pm
Groep 2
May 22 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Figuren 6:45 pm
Figuren
May 22 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
Groep 1 7:45 pm
Groep 1
May 22 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
23
Technisch 6:00 pm
Technisch
May 23 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
TTV21 6:45 pm
TTV21
May 23 @ 6:45 pm – 10:00 pm
 
24
Groep 9 3:45 pm
Groep 9
May 24 @ 3:45 pm – 4:30 pm
 
Groep 8 4:30 pm
Groep 8
May 24 @ 4:30 pm – 5:15 pm
 
Groep 7 5:15 pm
Groep 7
May 24 @ 5:15 pm – 6:00 pm
 
Groep 4 6:00 pm
Groep 4
May 24 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
NK groepen 7:00 pm
NK groepen
May 24 @ 7:00 pm – 10:00 pm
 
25
Groep 2 9:00 am
Groep 2
May 25 @ 9:00 am – 9:45 am
 
Figuren 9:45 am
Figuren
May 25 @ 9:45 am – 10:45 am
 
Groep 3 10:45 am
Groep 3
May 25 @ 10:45 am – 11:30 am
 
Groep 1 11:30 am
Groep 1
May 25 @ 11:30 am – 12:30 pm
 
Groep 6 12:30 pm
Groep 6
May 25 @ 12:30 pm – 1:15 pm
 
Danstraining 12:45 pm
Danstraining
May 25 @ 12:45 pm – 3:00 pm
 
26
27
Badminton 9:00 am
Badminton
May 27 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Dans E 4:45 pm
Dans E
May 27 @ 4:45 pm – 5:30 pm
 
Dans D 5:30 pm
Dans D
May 27 @ 5:30 pm – 6:15 pm
 
Dans C 6:15 pm
Dans C
May 27 @ 6:15 pm – 7:00 pm
 
TTV21 7:00 pm
TTV21
May 27 @ 7:00 pm – 10:00 pm
 
28
TCS Mini’s 4:15 pm
TCS Mini’s
May 28 @ 4:15 pm – 5:15 pm
 
TCS Junioren 5:15 pm
TCS Junioren
May 28 @ 5:15 pm – 6:15 pm
 
NK groepen 6:30 pm
NK groepen
May 28 @ 6:30 pm – 10:00 pm
 
29
Howeko 9:00 am
Howeko
May 29 @ 9:00 am – 12:00 pm
 
Groep 2 6:00 pm
Groep 2
May 29 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
Figuren 6:45 pm
Figuren
May 29 @ 6:45 pm – 7:45 pm
 
Groep 1 7:45 pm
Groep 1
May 29 @ 7:45 pm – 8:45 pm
 
30
Marlou en Marloes 10:00 am
Marlou en Marloes
May 30 @ 10:00 am – 12:00 pm
 
Technisch 6:00 pm
Technisch
May 30 @ 6:00 pm – 6:45 pm
 
TTV21 6:45 pm
TTV21
May 30 @ 6:45 pm – 10:00 pm
 
31
Groep 9 3:45 pm
Groep 9
May 31 @ 3:45 pm – 4:30 pm
 
Groep 8 4:30 pm
Groep 8
May 31 @ 4:30 pm – 5:15 pm
 
Groep 7 5:15 pm
Groep 7
May 31 @ 5:15 pm – 6:00 pm
 
Groep 4 6:00 pm
Groep 4
May 31 @ 6:00 pm – 7:00 pm
 
NK groepen 7:00 pm
NK groepen
May 31 @ 7:00 pm – 10:00 pm